Níhov - kaple

O místu:

     Obec Níhov leží na východním kraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 470 m. n. m. asi 10 km severně od Velké Bíteše.

Základní údaje:

  • Počet obyvatel: 197
  • Počet domů: 80
  • Adresa OÚ: Obecní úřad Níhov, Níhov 17, 594 55 Dolní Loučky
  • Telefon: 566 538 419


     Jméno vsi bylo dříve Michov či Mnichov, což je překlad německého Pfaffendorf; poukazuje na to, že osada vznikla teprve kolonizací německou. Od roku 1349 patřil Níhov k panství Osovskému. Od roku 1537 patřík panství Náměšťskému, ačkoliv ještě roku 1570 uvádí se páni z Níhova. Počátkem XVII. století má Níhov 12 domů se 76 obyvateli. Obec Níhov patřila do farnosti Březovské. Děti chodily do školy ve Březí asi 4 km.

Založení školy

     V roce 1822 se tehdejšímu starostovi Josefu Knoflíčkovi a radnímu Josefu Jaškovi podařilo vyžádat u děkana křižanovského povolení ke zřízení vlastní školy.

 

     V roce 1832 - 1833 byla postavena budova školy, pracovali zde dobrovolně místní občané. (Dnes rod. dům Hamříků, č. p. 38). Roku 1876 byla vystavěna nová školní budova , která stojí dodnes. Na škole působila řada učitelů, jedním z nejvýznamnějších a nejdéle působících byl Jan Vetiška, který založil i školní knihovnu.

     Obec patří do farnosti Březí, většina věřících sem také dojíždí, ale jsou i výjimky. Do obce zajíždí každou neděli autobus, který sváží starší lidi, ale i děti a všechny ty, kteří nemají možnost jet autem, do kostela ve Křoví. Je zde i několik rodin, které jezdí do Kuřimské Nové Vsi. Důležitou roli zde hraje vzdálenost, zatímco naši předkové chodili do kostela ve Březí kolem rybníka a přes pole necelé 4 kilometry, v dnešní době, kdy už pěšky nikdo nechodí (bohužel), musíte najet autem minimálně 10 kilometrů. Cesta vede přes Katov (asi 2 km od Kuřmské Nové Vsi, kde je kostel), dále přes Křižínkov, kolem Křoví (kostel je asi 1 km od křižovatky), Březské a konečně jste ve Březí. Třešničkou na dortu je úsek mezi Březském a Březím, který se v zimě neudržuje, takže třeba o Vánocích, kdy jezdíme do kostela docela často, je taková cesta výbornou příležitostí se kvalitně pomodlit, „Anděle Boží“ i víckrát

     V obci je opravená kaple svatého Václava, kde se koná jednou za měsíc (čtvrtek) Mše svatá. Poutní Mše (28. září) se slaví každoročně na návsi před kaplí. Každé úterý probíhá dále modlitba růžence podle následujícího rozvrhu:

  • 1. úterý v měsíci: Modlitby matek
  • 2. úterý v měsíci: Modlitby dětí
  • 3. úterý v měsíci: Modlitby mládeže
  • 4. úterý v měsíci: Modlitby starších

     Navíc v měsíci květnu se v kapli scházíme 3x týdně ke slavení Májových pobožností.

     Mezi březovskými farníky tvoří Níhovští nezanedbatelnou skupinu, máme svého zástupce jak v ekonomické, tak v pastorační radě, mezi ministranty a několik zástupců mezi lektory. Z Níhova pochází paní Matoušková, varhanice ve Březí a současně ředitelka MŠ Níhov, která připravuje na budoucí službu 3 mladé varhanice a často je nechává hrát při nedělní mši svaté. Hraje také na kytaru a vede malou scholu, se kterou nacvičuje písničky k různým příležitostem během roku, zejména na Vánoce, Velikonoce, pouť ve Březí (Jména Panny Marie) a pouť v Níhově (Sv. Václav).

Sdílejte info