Rozseč

O místu:

Obec Rozseč leží na východním kraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 480 m n. m. asi 10 km vzdálená od Velké Bíteše.

 

Základní údaje:

  • Počet obyvatel: 116
  • Počet domů: 42
  • Adresa OÚ: Rozseč 16, 594 51 Křižanov
  • Telefon: 566 5536 406
  • Katastrální výměra: 202 ha

Historie

     Jméno vsi pochází patrně od seče lesní. Leží severně v údolí na přítoku potoku Halda a tvoří nepravidelnou náves. Domy jsou nejvíce štítem na náves, a mají před sebou zahrádky. Uprostřed obce je zvonička.

     Ve 14. a 15. stol. Byl zde vladycký statek, jehož majitelé se jmenovali „z Rozseče“. Roku 1352 prodal Bedřich z Rozseče půl dvora Mikuláši z Rožínky, a roku 1356 pustil Jan z Lomnice zdejší dvůr Ondřeji Dunajovi. Roku 1451 byl majitelem zdejšího statku Ondřej ze Březí, ale ke konci tohoto století jsou zde opět uvedeni domácí pánové, např. Jan Osvitín z Rozseče. Ve druhé polovině 16. století měl Rozseč Jan z Nové Vsi a z Radkova. Zanedlouho však ves, neznámo jakým způsobem, zpustla, neboť se roku 1617 uvádí jako nově založená a připadla se statkem Rojetínem k panství Osovskému.

     Přifařena bývala obec Rozseč do Heřmanova, kam byl odváděn desátek.

     Tam, kde se nyní říká „na pustým“, severně od Rozpeče, bylo možno dlouho vidět rozvaliny zdí a základů, a také tam byly objeveny zbytky vodovodu. Roku 1892 pak vyvrhl tam vodní příval ze stráně staré železné kopí (které se stalo majetkem dp. Faráře Josefa Pávka ve Březí). I staří lidé vypravovali, že slýchávali od svých předků, že na tom místě stával hrad, který byl asi ve válkách (nikdo však neví v jakých) zničen.

Mše svatá v Rozseči

     Již tradicí se stalo každoroční slavení pouťové mše svaté na památku svatých Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy (5. července). Pro tuto slavnost je důležité slunečné počasí, protože se slaví na volném prostranství uprostřed obce.

Nový zvon do zvoničky

     V roce 2000 se zastupitelstvo obce rozhodlo pro zhotovení nového zvonu, závěsného zařízení a elektrického pohonu zvonu. Dosavadní zvon totiž byl prasklý. Zvon byl odlit ve zvonařské dílně Marie Tomáškové – Dytrychové v Brodku u Přerova a zaplacen sbírkou mezi dárci z Rozseče, Borovníka, sborem dobrovolných hasičů Rozseč, OÚ Rozseč a částečně se podílel i Farní úřad Velká Bíteš.

     Slavnostní vysvěcení zvonu proběhlo při poutní mši svaté 9. července 2000 otcem Bohumilem Poláčkem, farářem farnosti Březí.

Sdílejte info